Mantelzorg

Mantelzorg

Mantelzorgers zijn onmisbaar in onze samenleving, maar tegelijkertijd ook enorm kwetsbaar. De intensieve zorg voor partner, kind, ouders of bekenden gaat vaak gepaard met het risico op overbelasting, met vragen en zorgen én met verlies aan sociale contacten.

Niet voor niets dat gemeenten er alles aan gelegen is om mantelzorgers zo goed mogelijk te ondersteunen. Met Timpaan Welzijn geef je invulling aan die zorgplicht voor mantelzorgers. Naast onze kennis van mantelzorg bieden we een uitgebreid pakket aan diensten, trainingen en best practices.

Opzetten mantelzorgsteunpunt

Zo is een mantelzorgsteunpunt een uitstekend middel om ondersteuning aan mantelzorgers structureel op de kaart te zetten en een gezicht te geven. Maar ook om voor samenhang in werkprocessen, activiteiten en voorzieningen te zorgen. Maar hoe zet je een steunpunt op en met wie? Hoe zorg je ervoor dat de juiste kennis aanwezig is, dat er continuïteit is en dat mantelzorgers het steunpunt herkennen én erkennen? Timpaan adviseert, organiseert en realiseert.

Aanspreekpunt in de gebiedsteams

Ook kunnen gemeenten Timpaan Welzijn als aanspreekpunt voor mantelzorgondersteuning in hun gebiedsteams opnemen. Daarnaast bieden we ondersteuning bij het werven, trainen en bemiddelen van vrijwilligers voor mantelzorg. Een greep uit mogelijke diensten rondom mantelzorg-ondersteuning:

  •  Adviseren en informeren van mantelzorgers
  •  Verbinden door het organiseren van bijeenkomsten
  •  Werven, bemiddelen van vrijwilligers
  •  Organiseren van activiteiten voor jonge mantelzorgers
  •  Communicatie: website of nieuwsbrieven
  •  Organiseren van respijtzorg
  •  Opzetten, ondersteunen en organiseren van vrijwilligersbureau