Integratie en Participatie van nieuwkomers

Integratie en Participatie van nieuwkomers

Damin en Menal uit Syrië. Ze hebben drie kinderen en wonen sinds twee jaar in gemeente X. De kinderen gaan naar school, hebben vriendjes en sporten bij de lokale voetbalclub. Damin spreekt Nederlands en werkt sinds kort bij de plaatselijke aannemer. Menal is vrijwilligster en helpt andere nieuwkomers. Ondanks een moeilijke tijd hebben ze hun weg gevonden in Nederland.

Damin en Menal laten zien dat je als nieuwkomer wel degelijk succesvol kunt integreren in Nederland. Maar ze konden dit niet alleen. Zij hadden het geluk met een gemeenschap die open stond voor hun komst. Met vrijwilligers die hen hielpen met taal, cultuur en het vinden van werk. En zo’n warm welkom is lang niet iedereen gegeven.

Huisvesting, en dan?

Huisvesting, inburgering en participatie: het zijn de drie wettelijke taken die gemeenten hebben als het gaat om nieuwkomers. Huisvesting lukt vaak wel, maar driekwart van de vluchtelingen integreert moeizaam en blijft afhankelijk van een uitkering. Dit heeft impact op het sociale klimaat in wijken en dorpen, het welzijn van nieuwkomers en op de gemeentelijke financiën.

Zo bied je nieuwkomers toekomst

Hoe zorg je als gemeente voor een succesvolle integratie van nieuwkomers? Hoe creëer je draagvlak in wijken en dorpen én hoe bied je nieuwkomers een toekomst? Met ‘Doen wat nodig is’ ontwikkelde Timpaan Welzijn een samenhangende aanpak die de succesvolle integratie en participatie van nieuwkomers mogelijk maakt.

Hoe ziet de aanpak eruit?

‘Doen wat nodig is’ richt zich op vijf aspecten:

  1. Kwartier maken in de lokale samenleving door: dialoog met bevolking, betrekken van bedrijven, organisaties en vrijwilligers
  2. Vrijwilligers ondersteunen en begeleiden gericht op nieuwkomers
  3. De zorg voor ruimte voor ontmoeting én preventieve ondersteuning op alle levensgebieden: versterken van draagkracht van nieuwkomers
  4. Betrekken van ervaringsdeskundigen en hen inzetten
  5. Zorg voor samenwerking en kennisdelen tussen organisaties

Ook op zoek naar een aanpak voor de succesvolle integratie van nieuwkomers? We lichten ‘Doen wat nodig is’, graag toe in een presentatie.