Ouderenwerk

Ouderenwerk

Meedoen in de samenleving, goede zorg, elkaar ontmoeten, prettig wonen. Ouderen willen zelf de regie over hun leven houden.

Waarom ouderenwerk?
Ouderen van nu willen het liefst zo lang mogelijk zelfstandig blijven en zelf bepalen hoe ze hun leven invullen. Ouderenwerk helpt hen daar bij. Door hen de mogelijkheid te bieden om elkaar te ontmoeten en activiteiten te organiseren.

Cursusaanbod voor ouderen
Timpaan Welzijn organiseert activiteiten op het gebied van educatie en recreatie en kan tevens ondersteuning bieden bij 55+ activiteiten in wijk of dorp.  Dit stelt ouderen in de gelegenheid om sociale contacten aan te gaan en te onderhouden. Deelname aan een leesgroep, handwerken of zingen in een koor

Welzijn van ouderen
Aansluiting en betrokkenheid houden bij de samenleving bevordert het welzijn van ouderen. De activiteiten van ouderenwerk, waaronder voorlichting, zijn hierop gericht.