Vitale wijken en dorpen

Vitale wijken en dorpen

Een veilige omgeving, prettig wonen en buren leren kennen. Om prettig samen te leven met elkaar moet iedereen zijn steentje bijdragen.

Waarom opbouwwerk?
Een leefbare en veilige woonomgeving is niet altijd vanzelfsprekend. Opbouwwerk is actief in wijken en dorpen waar een visie ontbreekt; waar knelpunten zijn; financiële middelen nodig zijn; maar ook waar zelfredzaamheid van bewoners in het geding is. Samen met buurtbewoners en andere partijen zoekt opbouwwerk oplossingen voor problemen en stimuleert voorzieningen, diensten en projecten die de leefbaarheid ten goede komen.

Opbouwwerk in praktijk
De activiteiten van opbouwwerk lopen uiteen van het organiseren van een buurtmarkt of een straatspeeldag tot het uitvoeren van onderzoek naar de behoeften en wensen van wijkbewoners. De opbouwwerkers leggen contacten met diverse organisaties, bemiddelen en werken nauw samen met instanties zoals gemeente, politie en woningcorporaties.

Fijne woonomgeving voor iedereen!
Opbouwwerk doet zoveel meer om bewoners te stimuleren om zelf actief de leefbaarheid van de wijk of het dorp te helpen vergroten.