Tijd voor reuring in Popkelder Sneek

Tijd voor reuring in Popkelder Sneek

Geplaatst op 31 januari 2017

Met een toepasselijk gedicht geïnspireerd  op Sneker icoon ‘Frekie Piso’ heeft Henk van der Veer zaterdagmorgen de nieuwe Popkelder aan de Havenstraat in Sneek geopend.

Múzyk

toen ut woard
nòch útfonnen wurde
moest
hiphopte Frekie
al lang met syn
monotoane bewegings
fan foar naar achteren
ut Oasterdyk over

bij de Haweko
song Mientje
fleurege aria’s

en ik?
ik daanste
op’e klanken fan Mulder syn draaiòrgel
‘alles alles geht vorbei’

 

Eind 2009 is de voormalige Popkelder bij de Watertoren gesloopt i.v.m. herontwikkeling van dat gebied. De bands hebben een onderkomen gevonden bij andere oefenruimtes m.n. buiten Sneek of zijn noodgedwongen gestopt. Er begon een zoektocht naar een geschikte locatie. Uiteindelijk is dit gebouw gevonden en grondig verbouwd in 2015. Een verbouwing waar veel eisen aan gesteld zijn, i.v.m. gebruik van de ruimtes en dat zonder geluidsoverlast voor omwonenden.

Vrijwillig bestuur
Er is een vrijwillig bestuur gevormd, vrijwilligers voor beheer en schoonmaak gevonden en de eerste bands oefenen er al. Het jongerenwerk en opbouwwerk van Timpaan Welzijn bieden ondersteuning aan de vrijwilligers, daar waar nodig.

Talentontwikkeling
De Popkelder biedt bands onderdak om te oefenen, maar wil meer zijn dan dat. De Popkelder is er voor talentontwikkeling, ook gericht op kinderen en jongeren met minder kansen, op mensen met weinig inkomen. Er zullen allerlei activiteiten georganiseerd gaan worden. Waarbij nadrukkelijk de samenwerking gezocht wordt met scholen zoals D’drive, de DJ school, de RSG, Cultuurkwartier Sneek, het Atrium, het Bolwerk en het welzijnswerk.

Popcultuur
Muziek is belangrijk voor mensen, voor de ontwikkeling van kinderen, van mensen, voor ontspanning en ontmoeting. … Voor de popcultuur in Sneek, in de gemeente, en voor de jongerencultuur. En daar zal de Popkelder aan bijdragen.

Werkervaringsplaats
Kenmerkend is dat de Popkelder gerund wordt door vrijwilligers, met ondersteuning daar waar nodig. De Popkelder biedt ook kansen aan mensen die geen betaald werk hebben, met afstand tot de arbeidsmarkt. Om als vrijwilliger weer mee te doen, te participeren en daardoor de kansen op werk te vergroten.

En het 1e voorbeeld is er al: Lia was 4 jaar werkeloos, is secretaris geworden van het bestuur van de Popkelder. Hierdoor groeide haar zelfvertrouwen en heeft geresulteerd in stappen zetten op weg naar werk. En Lia heeft inmiddels een betaalde baan. Het afgelopen jaar zijn er 5 mensen geweest die door middel van vrijwilligerswerk of een werkervaringsplaats bij De Popkelder en Poort 20 een betaalde baan hebben gevonden !

Dat is de kracht van de Popkelder en Timpaan Welzijn.