Update Corona virus

Update Corona virus

Geplaatst op 17 december 2020

Update 15 december 2020

Update:

Welzijnswerk ten tijde van de lockdown (15 december 2020 t/m 19 januari 2021)

Het coronavirus grijpt weer snel om zich heen. Om het aantal coronabesmettingen terug te dringen geldt in ons land van dinsdag 15 december 2020 tot ten minste dinsdag 19 januari 2021 een vergaande lockdown.

  • Al ons welzijnswerk doen wij op afstand.
  • Wij organiseren geen activiteiten waarbij (groepen) mensen samenkomen.
  • De gezinnen van Opstap(je) in de gemeente Súdwest Fryslân worden op afstand begeleid.
  • Overleggen vinden uitsluitend op afstand (telefonisch, via Zoom of een ander digitaal medium) plaats.

De ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus en de getroffen maatregelen volgen wij op de voet. Indien de maatregelen wijzigen, zullen wij daar waar nodig op anticiperen.

Kantooradressen Timpaan Welzijn:

– Wetterwille 9 8401 GB Gorredijk (postadres)

– Lemmerweg 51 8608 AA Sneek