Voorkomen van financiële problemen bij kwetsbare jongeren

Voorkomen van financiële problemen bij kwetsbare jongeren

Geplaatst op 17 juli 2017

MEE NL heeft in samenwerking met de Rabobank Foundation een lesprogramma ontwikkeld dat gericht is op financiële weerbaarheid van jongeren die onderwijs volgen op de praktijkschool. MEE Friesland voert het project in deze provincie uit en heeft in 2017 twee scholen bereid gevonden het project uit te voeren. Eén van de scholen waaraan dit programma onlangs is aangeboden is praktijkschool De Diken in Sneek. Op deze school zijn 2 groepen van 15 leerlingen in de leeftijd van 15 t/m 18 jaar getraind.
Het lesprogramma ‘Smart met Geld’ bestaat uit 8 lessen, inclusief een eind-module Slim Shoppen. Het trainingsprogramma is praktijkgericht en geeft leerlingen inzicht in de rol van geld in hun leven en de wijze waarop ze schulden kunnen voorkomen.  Bij de eind-module ‘Slim Shoppen’ is de samenwerking opgezocht met jongerenwerk van Timpaan Welzijn in Sneek. Aangezien beide organisaties vanuit hun eigen opdracht met deze doelgroep werken is verbinding en versterking hierin van groot belang. Tijdens de module Slim Shoppen hebben de jongeren bewust nagedacht en gesproken over hun aankopen in de stad of door online te shoppen en de gevolgen die dit met zich mee kan brengen.

Het doel van dit lesprogramma is om de groep (kwetsbare) jongeren voor te bereiden op en te ondersteunen bij het zelfstandig omgaan met geld en daarbij schulden te voorkomen. Het programma is zo opgezet dat jongeren veel vaardigheden opdoen, grip krijgen op uitgaven en inzicht krijgen in ‘verleidingen” vanuit internet en reclames. Door deze jongeren met geld te leren omgaan, kunnen veel problemen voorkomen worden. Na de training zal De Diken het programma een vervolg geven, door de implementatie van financiële weerbaarheidsfacetten in hun reguliere lesprogramma. De training wordt gegeven volgens het ‘train-de-trainers-principe’, waarbij een aantal docenten actief betrokken is bij het programma.

Programma ‘Smart met Geld’ 

Het project ‘Smart met Geld’ bevordert de kennis en expertise op het gebied van armoede en (preventie) van schulden bij (zeer) kwetsbare jongeren en gezinnen op lokaal én landelijk niveau. ‘Smart met Geld’ bestaat uit verschillende onderdelen, die samen een integrale aanpak vormen: een training voor leerlingen, een e-learning voor moeilijk lerende jongeren, een lokaal platform voor professionals en een aantal landelijke symposia waar professionals, beleidsmakers en onderzoekers kennis en ervaringen delen. Ook de ouders krijgen informatie over financiële opvoeding en de overgang van 18- naar 18+.

Wil je het hele verhaal lezen? Klik dan op het PDF document onder “downloads”.