We Helpen stopt in Dantumadiel en Noardeast – Fryslân

Geplaatst op 26 november 2019

Lidmaatschap van Wehelpen stopt vanaf eind december 2019

De gemeenten Dantumadiel en Noardeast – Fryslân zijn de afgelopen jaren lid geweest van Coöperatie Wehelpen, waardoor iedereen die een ander helpt of geholpen wordt, op eigen initiatief een hulpvraag – of aanbod op www.wehelpen.nl kon zetten.

Je kunt je afmelden bij WeHelpen en al je gegevens verwijderen door naar de pagina te gaan: www.wehelpen.nl en dan Verwijder mijn account op WeHelpen.

Als je mee wilt blijven doen, bezig wilt blijven en leuke dingen ondernemen: zoek een activiteit, word actief in de buurt en ontmoet nieuwe mensen. Als u vragen heeft of ondersteuning nodig heeft, kunt zich melden bij: onze gebiedsteams, welzijnsinstellingen Het Bolwerk of Timpaan.

Stichting Timpaan Welzijn

Timpaan is actief op het gebied van individuele coaching, opvoeden & opgroeien, jongerenwerk, opbouwwerk, ouderenwerk, vrijwilligerswerk en mantelzorgondersteuning.

www. Timpaanwelzijn.nl

info@timpaanwelzijn.nl

 

Stichting Welzijn Het Bolwerk

Samen met u geven we invulling aan welzijn en ondersteuning. We leggen verbindingen, we brengen mensen in beweging. Onze inzet? De leefbaarheid en sociale samenhang in de wijken en dorpen sterker maken.

www.het-bolwerk.eu

info@het-bolwerk.eu