Week tegen de eenzaamheid 2015

Week tegen de eenzaamheid 2015

Geplaatst op 20 november 2015

Van 24 september tot 3 oktober wordt de Week tegen de Eenzaamheid georganiseerd. Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. Iedereen kan op enig moment in zijn leven met eenzaamheid te maken krijgen. Bij zichzelf of bij een ander. De invloed van eenzaamheid is groot. Zeker als het langdurig aanhoudt, leidt eenzaamheid tot gezondheidsrisico’s, minder meedoen in de samenleving en een gevoel dat welzijn of geluk tekortschiet.

In de Week tegen Eenzaamheid vraagt Timpaan Welzijn samen met andere organisaties aandacht voor dit probleem en organiseren we het hele jaar door diverse activiteiten om eenzaamheid te voorkomen en verminderen. Thema van de Week tegen Eenzaamheid is dit jaar: ‘Kom erbij & verbind’. Want verbinden speelt een sleutelrol bij het aanpakken van eenzaamheid. In de Week tegen Eenzaamheid roepen we iedereen op om de verbinding te maken.

Eenzaamheid los je niet op met het organiseren van ‘leuke’ activiteiten. Maar waarmee dan wel? Het begint met de keuze van de persoon zelf om eenzaamheid aan te pakken, al dan niet met hulp van de omgeving. Timpaan Welzijn helpt. Onder andere met de volgende projecten:
Buur & Co;
Netwerkcoach;
• Activiteiten(centra) Kollumerland, Opsterland, Weststellingwerf, Steenwijkerland en Sudwest Fryslân
Jongerenwerk 
• Maatschappelijke Ondersteuning Nieuwkomers
• Vrijwilligerswerk & Ondersteuning Mantelzorg
Signaleringskaart eenzaamheid.

Wat is eenzaamheid eigenlijk?
Eenzaamheid ontstaat wanneer een persoon een gemis aan contacten ervaart. Bijvoorbeeld omdat hij minder contacten heeft dan gewenst (sociaal eenzaam), of omdat een hechte, emotionele band met iemand ontbreekt (emotioneel eenzaam). Het gevoel van eenzaamheid is voor iedereen persoonlijk en dit geldt ook voor de aanpak van eenzaamheid.

Eigen regie
Een belangrijk sleutelwoord bij de aanpak van eenzaamheid is ‘eigen regie’. Oftewel: de keuze om zelf opnieuw een sociaal netwerk op te bouwen. Dit kan samen met een netwerkcoach; een vrijwilliger die is opgeleid door Timpaan Welzijn. Hij of zij helpt, coacht en maakt nieuwe verbindingen. Samen werken aan nieuwe contacten, als het ware.

Activiteiten Week tegen Eenzaamheid
Op 26 september  is De Buorskip te Beetsterzwaag te de plek waar tussen 14.00 en 17..00 uur  het Kom Erbij Festival plaats vindt. Het wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd voor genodigden. De organisatie is in handen van Timpaan Welzijn in samenwerking met diverse organisaties,