Wijkteam de Fryske Marren

Wijkteam de Fryske Marren

Geplaatst op 2 augustus 2016

We leven in een nieuwe tijd. Een tijd waarin we uitgaan van de kracht van mensen, hun omgeving en van hulpverleners. Een tijd waarin zorg en ondersteuning dichterbij mensen komt. Waarin je met al je vragen op één punt terecht kunt en snel antwoord krijgt. Waarin instanties met elkaar in plaats van langs elkaar werken. Want samen weten en kunnen we meer.

Een nieuwe tijd die pas anders is als we de wil en de durf hebben eraan mee te werken. Door naar elkaar om te zien. Door verantwoordelijkheid voor onszelf en voor een ander te nemen. En dat begint in de buurt. Waar mensen elkaar kennen, elkaar zien en elkaar horen. Waar ze bij elkaar naar binnenlopen en vragen hoe het gaat. Waar een eerste stap snel is gezet. Naar nieuwe zorg, nieuwe contacten, nieuw werk of een nieuwe kans.

De gemeente De Fryske Marren is per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor bijna alle hulp op het gebied van zorg & ondersteuning, werk & inkomen en jeugd & gezin. De Fryske Marren organiseert die hulp via een sociaal wijkteam. Het sociaal wijkteam zoekt samen met de burger naar een passende oplossing voor hun (hulp)vraag. Als het nodig is, wordt er professionele hulp in geschakeld. Op www.hetbegintindebuurt.nl leest u wat er verandert is in De Fryske Marren en komt u meer te weten over het sociaal wijkteam. Hoe werkt het en hoe bereikt u als inwoner van De Fryske Marren het wijkteam bij u in de buurt? Verder vindt u het antwoord op de meest gestelde vragen.